Working - Obsah

PTS20 WORKING (SK, GB, D)
Stojatý kalendár, väzba Wire-O-Bind, kartón potiahnutý koženkou, slepotlač roka

280x185 mm • 60 listov

Obsah: denník, sviatky, súhrnný kalendár na aktuálny rok, poznámky