Threemonthly - Obsah

PTN20 THREEMONTHLY
Nástenný trojmesačný kalendár so samolepiacim ukazovateľom aktuálneho dňa,
veľká plocha pre vlastnú reklamu
323 x 700 mm • 3 x 12 listov