Deskplan - Obsah

PTL10 DESKPLAN
Stolový veľkoplošný záznamníkový kalendár

560x410 mm • 30 listov