Academic - Obsah

PTS10 ACADEMIC (SK, GB, D)
Ležatý kalendár, väzba Wire-O-Bind, kartón potiahnutý koženkou, slepotlač roka

280x185x60 mm • 60 listov

Obsah: denník, sviatky, súhrnný kalendár na aktuálny rok, poznámky


Chránený priemyselný vzor č. 26557